ZBIÓRKA, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH

Firma Cetor specjalizuje się w przetwarzaniu zużytego, bądź uszkodzonego sprzętu elektronicznego. Zajmujemy się zbiórką, przetwarzaniem, odzyskiwaniem oraz utylizacją odpadów elektronicznych i elektrycznych.

Nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej oraz najnowszymi dostępnymi technologiami. Podstawą prawną prowadzenia tej gałęzi działalności są zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i zbiórkę odpadów wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne, sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności recyklingowych oraz powierzchnie magazynowe. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na sprawne i profesjonalne prowadzenie operacji w tym zakresie, a ciągłe badania nad procesem odzysku i przetwarzania otwierają nam stale nowe możliwości rozwoju.

rec

Zakres usług świadczonych przez naszą firmę:

 • przetwarzanie, odzysk, recykling i utylizacja odpadów,
 • odbiór odpadów z dowolnego miejsca w kraju i zagranicą,
 • ważenie odpadów przy odbiorze (również niestacjonarnie),
 • załadunek odpadów z wykorzystaniem własnego sprzętu i pracowników,
 • demontaż i rozbiórka odpadów wielkogabarytowych,
 • transport odpadów,
 • sporządzenie dokumentacji – Karta Przekazania Odpadów oraz Protokół Przekazania Odpadów,
 • dokumentację fotograficzną,
 • sporządzenie certyfikatu recyklingu i odzysku odpadów,
 • przejęcie w momencie odbioru pełnej odpowiedzialności prawnej za odpady,
 • profesjonalna utylizacja danych cyfrowych zgodna z DOD lub innym wymaganym przez klienta standardem,
 • zachowanie poufności danych pozostawionych na nośnikach optycznych i magnetycznych,
 • profesjonalne doradztwo dotyczące postępowania z odpadami elektronicznymi.
park maszynowy20recycling
Oferta

Start typing and press Enter to search